04

21

201612281603121-33odo4fy6vzp8lfthuayo0.jpg

Hỏi: Một phụ huynh đến từ địa chỉ mail: HoangDuc…@ gmail.com có gửi đến chuyên mục tư vấn của Phòng khám Nam Khoa & Hiếm Muộn Tuấn Anh với nội dung: Chào bác sĩ tôi năm nay 30 tuổi mới lập ...