04

21

201612281603121-3begcgtfgdz4x16ad36pz4.jpg

Hỏi: Một phụ huynh đến từ địa chỉ mail: HoangDuc…@ gmail.com có gửi đến chuyên mục tư vấn của Phòng khám Nam Khoa & Hiếm Muộn Tuấn Anh với nội dung: Chào bác sĩ tôi năm nay 30 tuổi mới lập ...