Nghỉ thai sản trùng nghỉ hè, có được phép nghỉ thêm?

Anh N.T.T (TP Vinh) hỏi: Vợ tôi là giáo viên mầm non, vào biên chế được 5 năm, nghỉ sinh con vào tháng 3/2017, nghỉ chế độ thai sản đến tháng 9/2017, trong đó có 2 tháng trùng với kỳ nghỉ hè. Vậy, vợ tôi có được nghỉ bù cho thời gian nghỉ hè không? Văn bản nào quy định?

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 31/12/2013, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1231/NGCBQLGD trả lời thắc mắc của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ nghỉ thai sản, chế độ nghỉ hè đối với viên chức giáo viên nữ; trong đó có nêu rõ:

“Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 195/CP, theo khoản 7 Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm”.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu viên chức giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trong tháng 6, tháng 7 thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hè theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT), điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non”.

Trên cơ sở hướng dẫn trên, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Công văn số 1977/SGDĐT-TCCB ngày 1/7/2014, gửi các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện để thực hiện chế độ trên cho đội ngũ viên chức giáo viên nữ.

0914 516 633
chat-active-icon